Intranet

Intranet jest siecią komputerową ograniczająca się do komputerów w firmie lub organizacji zwanej potocznie LAN. Intranet przypomina Internet, z tym że dostęp do niego ograniczony jest do wąskiej grupy osób np. pracowników firmy i/lub innych interesariuszy.


Korzystając z odpowiedniego oprogramowania zasoby mogą być udostępniane różnym grupom użytkowników np. różnym stanowiskom w firmie lub poszczególnym osobom w zależności od przydzielonych uprawnień.

Poprzez Intranet pracownicy mogą mieć dostęp do:

  • systemu sprzedaży
  • systemu wymiany danych między działami firmy
  • systemu pracy grupowej
  • systemu obsługi klienta i CRM
  • biuletynu informacyjnego

Dostęp do tak zorganizowanych zasobów pracownicy mogą mieć z komputerów w sieci LAN lub poprzez Internet z dowolnego miejsca. Dostęp do wybranych zasobów może być również ograniczony do konkretnych Internetowych adresów IP np. dostęp do pewnych zasobów dla pracownika pracującego zdalnie, wyłącznie z jego komputera w domu.

Przygotowano na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Intranet

 

Zobacz także

Heurystyka

Logika , umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdywania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, których nie trzeba udowadniać.   Informatyka , metoda znajdowania rozwiązań dla której nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania optymalnego, a często nawet prawidłowego. Rozwiązań...

Jakob Nielsen

(ur. 1957 w Kopenhadze) jest jednym z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie użyteczności. Ukończył Duński Uniwersytet Techniczny, posiada stopień doktora informatyki (specjalizacja: projektowanie interfejsu użytkownika). Od lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Pracował dla Bellcore, IBM oraz Sun Microsystems. W 1998, wraz z innym znanym specjalistą od...

Heuristic /heurisko/

Heuristic to słowo pochodzące od greckiego heurisko – znajduję , odkrywam . Oznacza umiejętność wykrywania nowych faktów i związków między faktami. Heurystyka jest również dziedziną nauki związana z twórczym rozwiązywaniem problemów oraz kreatywnym myśleniem. Heurystyczne metody prognozowania to metody, które do sformułowania prognozy wykorzystują...

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej