Kategorie menu - zarządzanie grupami menu serwisu

Każdy serwis to posiada indywidualną strukturę - czyli listę kategorii uporządkowaną w postaci drzewa. Moduł kategorii pozwala zarządzać nimi w prosty sposób.

Informacje ogólne

Zarządzanie kategoriami menu
 

Kategorie menu pozwalają podzielić serwis na różne działy tematyczne. W każdym dziale może być dowolna ilość dokumentów HTML. Kategorie menu obsługują również wszystkie inne moduły w systemie Actualizer CMS: bazy danych, formularze, galerie zdjęć i inne.

Kategorie menu mogą być jednocześnie różnego rodzaju menu. W systemie można zarządzać dowolną ilością  menu. Mogą to być menu poziome rozwijane w dół lub górę w kilku poziomach (na stronie głównej i podstronach), menu pionowe rozwijane w dół lub w bok oraz menu poziome nie rozwijane.

Zarządzanie menu jest proste i intuicyjne. Wygląd każdego menu może być dowolny i jest formatowany w edytorze stylów CSS. Nazwy poszczególnych przycisków można w każdej chwili edytować, tak samo jak kolejność przycisków w strukturze.

Edycja nazw poszczególnych linków w menu jak też ich kolejność nie wpływa w żaden sposób na linkowanie do nich z innych miejsc serwisu, ponieważ przy linkowaniu wykorzystuje się numer kategorii (np. #12) lub nazwę wirtualnego katalogu (tzw. przyjazne linki).

Ustawienia kategorii

Edycja menu
 

W ustawieniach kategorii określamy:

  • nazwę kategorii dla wszystkich wersji językowych
  • kategorię nadrzędną
  • moduły aktywne w danej kategorii
  • grupy menu, w których kategoria ma być widoczna
  • czy menu ma być widoczne w menu
  • wersje językowe, w których kategoria ma być widoczna.
 

Poprzez menu obsługiwanych jest wiele innych elementów serwisu występujących jako moduły. Każde menu może obsługiwać dowolną ilość modułów.

Dodatkowe opcje

Dodatkowe opcje menu w CMS Actualizer
 

W opcjach menu określa się jaka treść ma być prezentowana i formatowana na stronie. Określa się również ilość rekordów bazy widoczna w jednym oknie - porcjowanie rekordów bazy oraz protokół połączenia z serwerem np. przejście do trybu https.
 

Dla wyszukiwarek

Zakładka dodatkowe opcje posiada dwa pola wykorzystywane przy pozycjonowaniu strony. Są to pola: opis i słowa kluczowe wstawiane do nagłówka każdej strony html jako META KEYWORDSMETA DESCRITPION. W tych dwóch polach określamy słowa kluczowe oraz opis kategorii, które będą wykorzystywane przy indeksowaniu strony. Wiele wyszukiwarek jest coraz mniej podatnych na tego typu słowa, aczkolwiek ich wykorzystanie na pewno nie zaszkodzi. Takie same pola znajdują się również w opcjach dokumentów w edytorze stron.

Priorytet wstawiania słów kluczowych może być dowolnie konfigurowany, przykładowo:

  1. słowa kluczowe dokumentów przypisane do dokumentu w Edytorze HTML
  2. słowa kluczowe i opis w danych dodatkowych kategorii menu
  3. nazwa kategorii menu
  4. początek treści dokumentu.
 

Przyjazne linki - content layering

Wirtualne katalogi
 

Jeśli serwer obsługuje tzw. mod-rewrite w systemie można włączyć obsługę przyjaznych linków. Włączenie tego parametru powoduje pojawienie się we właściwościach kategorii menu dodatkowej zakładki - wirtualne katalogi. System automatycznie zamienia nazwy kategorii menu na katalogi wirtualne zgodne z mod-rewrite.

Jeśli chcemy, żeby treść wyświetlana była pod inna nazwą katalogu, możemy to ustawić osobno dla wszystkich wersji językowych w zakładce wirtualne katalogi nadając kategorii pożądaną nazwę przyjaznego linku.

 

Kategorie menu dostępne są standardowo w obydwu wersjach systemu Actualizer CMS.

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej