Kopia zapasowa bazy SQL - backup bazy

Informacje ogólne

System Actualizer CMS posiada funkcjonalności umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa informacji znajdujących się w bazie danych mySQL. W każdej chwili możemy wykonać kopię zapasową bazy danych- backup bazy mySQL - wystarczy z menu wybrać link kopia zapasowa: Actualizer CMS Administracja  Kopia zapasowa.
 

Kopia zapasowa - backup
 

Po wybraniu tej opcji ukazuje się okno wyboru, w którym możemy wybrać:

  • eksport bazy danych:
    • zapis na dysk
    • zapis do bazy zapasowej SQL
  • Import bazy danych
    • przywrócenie z kopii w pliku
    • przywrócenie z kopii na serwerze SQL
 

Eksport bazy

Po wybraniu opcji eksport bazy - zapis na dysk pojawia się nam okno umożliwiające wybór nazwy pliku zapasowej bazy.

Eksport bazy SQL do pliku w CMS Actualizer

 

Po wybraniu opcji zapis do bazy zapasowej mySQL otrzymamy okno, w którym należy wpisać adres do bazy SQL, nazwę użytkownika bazy i hasło do bazy.

Jaśli strona i treść w bazie jest w standardzie ISO - przy eksporcie do zapasowej bazy można wykonać konwersję bazy  do UTF-8. Po zmianie bazy na standard UTF-8 należy zmienić ustawienia kodowania w ustawieniach systemu oraz zmienić ustawienia strony kodowej w szablonie nagłówka - header.tpl.
 

Zapis bazy do zapasowej bazy SQL w CMS Actualizer
 

Import bazy

Jeżeli chcemy przywrócić bazę do poprzedniej wersji możemy to zrobić w podobny sposób jak przy eksporcie bazy.

Import bazy z zapasowej bazy SQL w CMS Actualizer
 

Po wybraniu opcji przywrócenie z kopii zapasowej SQL należy wpisać te sam dane jak przy eksporcie. W przypadku importu bazy z pliku należy wskazać plik bazy na dysku twardym komputera.

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej