Kreator relacyjnych baz danych

Kreator umożliwia tworzenie prostych i zaawansowanych, relacyjnych baz danych o dowolnej strukturze, uprawnieniach i zaawansowanych funkcjonalnościach.

Informacje ogólne

Kreator baz danych umożliwia zbieranie i przechowywanie treści w z góry zaplanowany i uporządkowany sposób. Danymi przechowywanymi w bazach można dowolnie zarządzać - wyświetlać na stronie, przetwarzać, filtrować.
 

Dane do baz mogą być również importować z zewnętrznych źródeł np. plików posiadających określoną strukturę. Dane można również oraz eksportować do plików np. do programu Excel lub plików xml.
 

Kreator baz danych
 

Tworzenie struktury

Kreator baz danych umożliwia zbieranie i przechowywanie treści w z góry zaplanowany i uporządkowany sposób. Danymi przechowywanymi w bazach można dowolnie zarządzać - wyświetlać na stronie, przetwarzać, filtrować.
 

Dane do baz mogą być również importować z zewnętrznych źródeł np. plików posiadających określoną strukturę. Dane można również oraz eksportować do plików np. do programu Excel lub plików xml.
 

Tworzenie struktury bazy
 
 

Każda baza ma swoją strukturę, którą określamy w trakcie tworzenia nowej bazy. Struktura bazy to pola, w których przechowywane będą dane. Każda baza może mieć dowolną strukturę, w zależności od jej przeznaczenia. W trakcie projektowania bazy określamy jakie dane chcemy przechowywać oraz ile i jakie pola będą nam do tego potrzebne. Strukturę bazy można zmieniać nawet jeśli przechowywane są w niej dane - rekordy. Po dodaniu kolejnych pól powstaje jej struktura.

Tworzenie relacyjnych baz

Actualizer prócz prostych baz opartych o jedną tabelę pozwala również tworzyć złożone bazy oparte o dowolną dowolną ilość tabel powiązanych ze sobą określoną strukturą zależności - tzw. bazy relacyjne.

Bazy relacyjne pozwalają zapisywanie różnych danych w osobnych tabelach, dzięki czemu rekordom w jednej tabeli można przypisywać rekordy w innej w ramach stworzonych relacji.

Dzięki temu można stworzyć praktycznie każdą funkcjonalność na potrzeby portalu oraz aplikację internetową na potrzeby biznesu i zarządzać nią w prosty i intuicyjny sposób.

 

Dodawanie i edycja pól

Edycja pojedynczego pola bazy
 

Podczas dodawania nowego pola określamy:

 • jego nazwę w bazie
 • nazwę pola widoczną w treści serwisu
 • typ pola
 • maksymalną ilość znaków
 • ścieżkę dla ilustracji
 • czy rekordy danego pola mają mieć niepowtarzalne wartości
 • czy pole ma być przeszukiwane przez wyszukiwarkę
 • w jakiej wersji językowej pole ma być widoczne
 • status - aktywność pola.

Określanie typu pola

Typy pól
 
 

Każde pole bazy może pełnić inną funkcję. Jedne mogą być polami wykorzystywanymi do przechowywania treści np. pola: tekst krótki, blok tekstu, blok kodu HTML - inne mogą pełnić odmienną funkcję jak np. pola: data, czas, opis parametryczny czy logiczne Tak/Nie.

Dodawanie i edycja rekordów

Rekordy bazy
 

Aby edytować rekord należy kliknąć ikonę edycji.

Edycja rekordu bazy
 

W trybie edycji dostępne są wszystkie pola ze struktury bazy nie posiadające statusu ukrytych. Kolejność pól w trybie edycji jest taka sama jak kolejność pól w strukturze bazy. W trybie edycji możemy wypełniać pola tekstowe, formatować dane, dodawać ilustracje i zaznaczać pola typu check-box.

Interfejs i funkcjonalność

Actualizer CMS pozwala określać właściwości interfejsu każdej bazy danych, które mogą zostać zmienione w dowolnej chwili przez redaktora posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Możliwość określania właściwości baz obejmuje:

 • włączanie/wyłączanie operacji na zaznaczonych rekordach
 • włączanie/wyłączanie przycisku duplikuj rekord
 • pokazywanie/ukrywanie kolumny licznik
 • pokazywanie/ukrywanie kolumny kolejność
 • pokazywanie/ukrywanie kolumny status
 • pokazywanie/ukrywanie kolumny usuń
 • pokazywanie/ukrywanie zakładki lista kategorii
 • pokazywanie/ukrywanie opcji importu/exportu danych
 • określanie zachowania rekordu po zapisie
 • możliwość automatycznego kolorowania danych jeśli spełniony jest zdefiniowany warunek np. odpowiednia wartość wybranego pola
 • definiowanie dodatkowego skryptu JS przy zapisie.

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej