Kreator formularzy - tworzenie i edycja formularzy

Kreator formularzy to narzędzie do tworzenia prostych i zaawansowanych, warunkowych formularzy o dowolnej strukturze pól.

Informacje ogólne

Kreator formularzy pozwala tworzyć formularze o dowolnej strukturze służące do wprowadzania i edycji danych na stronie www w z góry zaplanowany i uporządkowany sposób. Osoba wypełniająca formularz wpisuje dane w odpowiednie pola, które po wysłaniu zostają zapisane w odpowiedniej bazie lub/oraz wysłane na maila.
 
Formularze mogą zapisywać dane do baz danych - każdy formularz może zapisywać dane we wszystkich lub tylko wybranych polach bazy.
 
Kreaotr formularzy
 

Tworzenie i edycja struktury

Tworzenie struktury formularza
 

Projektowanie struktury formularzy jest wygląda tak samo jak w projektowanie struktury baz danych. Jeśli formularz powiązany jest z wcześniej przygotowaną bazą danych, struktura pól formularza zostaje automatycznie zbudowana identycznie jak struktura bazy. Strukturę można następnie zmienić edytując odpowiednie pola, usuwając lub dodając nowe.

Dodawanie i edycja pól

Edycja pola
 

Podczas dodawania nowego pola określamy:

 • pole zapisu w bazie
 • etykietę
 • dodatkowy opis dla pola
 • typu pola
 • dodatkowe parametry pola
 • limit znaków
 • czy pole ma być w nowej linii
 • czy pole ma być wymagane
 • status - aktywność pola
 • wartość początkową.

Formularze warunkowe

Kreator pozwala tworzyć rozbudowane formularze warunkowe, gdzie wyświetlanie kolejnych pól uzależnione jest od udzielonej odpowiedzi. Dzięki temu możliwe jest tworzenie zależności pomiędzy palami i jednocześnie rozbudowanych formularzy wielopoziomowych.
 

Pola warunkowe

 
 

Ustawienia formularza

Ustawienia formularza
 

We właściwościach formularza konfiguruje się jego ustawienia. W ustawieniach określamy między innymi:

 • tytuł formularza
 • dodatkowy opis nad formularzem
 • informacje po wypełnieniu formularza
 • nazwę bazy, w której będą zapisywane rekordy
 • kategorie menu, w której formularz ma być dostępny - dowolna ilość kategorii
 • adresy e-mail na które mają trafiać dane po wysłaniu formularza
 • nazwę pola z e-mail użytkownika
 • napis na guziku wysyłającym
 • status formularza - czy ma służyć dodawaniu nowych danych czy edycji już istniejących w bazie
 • uprawnienia użytkowników, którzy mają mieć dostęp do formularza
 • przekierowanie na adres po zapisie.
 
Przypisywanie formularza do kategorii w serwisie
 

 

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej