Portal Innowacji - pi.gov.pl

Wdrożyliśmy Actualizer CMS Max w największym portalu poświęconym polskim innowacjom. W ramach wdrożenia przygotowaliśmy szablony dla Actualizera, przenieśliśmy dane z poprzedniego systemu CMS oraz dodaliśmy do serwisu wiele nowych funkcjonalności.

Portal Innowacji

PARP

 

 

 

 

Informacje Ogólne

Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (PARP) wybrała system Actualizer CMS jako nową platformę zarządzania treścią dla Portalu Innowacji - www.pi.gov.pl - portalu wspierającego i promującego innowacje technologiczne w Polsce.

Portal Innowacji - www.pi.gov.pl - jest portalem, który od 2005 roku dostarcza informacji o polskich innowacjach oraz sposobach ich finansowania.

Głównym celem portalu jest promowanie polskich innowacji oraz informowanie o programach dostępnych dla przedsiębiorców w ramach dotacji Unijnych przeznaczonych na finansowanie innowacji w różnych obszarach działania.

W chwili obecnej PARP zajmuje się finansowaniem innowacji w ramach programów:
 

 • Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka"
 • Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"
 • Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej".
 

Portal Innowacji to przede wszystkim baza wiedzy - uporządkowana tematycznie i regularnie aktualizowana.

W portalu znajdziemy m.in. bazy:

 • Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze
 • Centra Transferu Technologii
 • Preinkubatory Akademickie
 • Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Lokalne i Regionalne Fundusze Pożyczkowe
 • Fundusze Kapitału Zalążkowego
 • Fundusze Poręczeń Kredytowych
 • Inkubatory Technologiczne
 • Parki Technologiczne
 • Benchmarking Parków technologicznych.
 

Portal zawiera również kalendarium z kalendarzem konferencji i innych spotkań, jak również leksykony i słownik pojęć z bogatą bazą i szerokimi opisami najważniejszych pojęć.

Cel projektu

Do tej pory Portal Innowacji zarządzany był przez system zarządzania treści Hoga.pl. Ponieważ osoby odpowiedzialne za zarządzanie Portalem miały coraz większe potrzeby i oczekiwania, którym poprzedni system nie mógł sprostać - zdecydowano się na wybranie nowego - bardziej nowoczesnego i rozwojowego systemu zarządzania treścią.

Głównymi ograniczeniami poprzedniego systemu był brak możliwości tworzenia i zarządzania bazami danych oraz formularzami - zarządzania strukturą baz/formularzy w prosty i intuicyjny sposób, bez ograniczeń w wielkości struktury. Poprzedni systemu nie posiadał również tak rozbudowanych narzędzi marketingowych pozwalających na tworzenie czy zarządzanie reklamami w serwisie.

Nowy system musiał posiadać również szczegółowe statystyki pozwalające analizować ruch w serwisie.

Celem było również odświeżenie wyglądu serwisu oraz zbudowanie bazy - Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce wraz z graficzną prezentacją rozmieszczenia Parków na mapie Polski.

Do nowego systemu miały zostać zaimportowane wszystkie aktualności z poprzedniej bazy od 2005 roku.

Realizacja - wdrożenie Actualizer CMS

Actualizer CMS okazał się najbardziej optymalnym rozwiązaniem spełniającym wszystkie wymagania i został wybrany jako nowy system zarządzania treścią dla serwisu.

Głównymi atutami systemu były:

 • możliwość tworzenia i zarządzania bazami danych i formularzami o dowolnej strukturze z możliwością zmiany lub rozbudowy struktury w dowolnym momencie
 • wysoki poziom zabezpieczeń systemu dla warstwy użytkowników oraz redaktorów/administratorów systemu
 • bogaty zestaw narzędzi do marketingowych, w tym kreator banerów Flash, moduł do zarządzania reklamami, newsletter z automatami wysyłkowymi
 • rozbudowany system statystyk z możliwością prowadzenia szczegółowych analiz ruchu w serwisie
 • brak ograniczeń w ilości redaktorów / administratorów systemu oraz duże możliwości przydzielania uprawnień
 • Łatwość i intuicyjność obsługi systemu

Wdrożony został system Actualizer CMS w wersji Max z większością modułów funkcjonalnych. Specjalnie na potrzeby Portalu rozszerzono funkcjonalność Edytora HTML o możliwość przypisywania stron do kalendarza w wybranym dniu lub przedziale czasowym. Powoduje to jednoczesne wyświetlanie informacji o wydarzeniu na graficznym kalendarzu - kalendarium wydarzeń.

Wdrożono również funkcjonalności multimedialny - streaming audio i video bezpośrednio z serwera Portalu.

Zbudowano również bazę "Benchmarking Parków Technologicznych" wraz z graficzną prezentacją parków w formie mapy Polski - Baza Parków Technologicznych.

Technologia

Poprzednia wersji Portalu Innowacji działała od uruchomienia serwisu w 2005 roku w oparciu o system CMS  - Hoga.pl. System zbudowany został w technologii .Net i serwer Microsoft Windows Serwer 2003. Zadaniem zespołu było zbudowanie mechanizmów importu danych do bazy mySQL, co zakończyło się powodzeniem. Wszystkie aktualności zostały poprawnie zaimportowane, dzięki czemu w serwisie działa archiwum wszystkich aktualności od ucuchomienia serwisu w 2005 roku. Poprzednia baza danych zajmowała około 1GB - baza mySQL po imporcie wszystkich danych zajmowała około 100mb.

Zmniejszenie wielkości i struktury bazy oraz optymalizacja oraz cachowanie zapytań poprawiły szybkość ładowania się stron serwisu.

Actualizer CMS został zainstalowany na serwerze dedykowanym z Linux Debian hostingowanym przez naszego partnera - firmę Wasko S.A.

Kolejna referencja

Wdrożenie systemu Actualizer CMS zakończyło się sukcesem, co zostało potwierdzone i docenione  Listem Referencyjnym, z czego się bardzo cieszymy i co dodaje nam energii do dalszej pracy.
 

Referencja PARP dla Heuristic
 

Nowa wersja Portalu ruszyła w zaplanowanym terminie. Wygląd serwisu został odświeżony, jak również przygotowany został drugi projekt graficzny, na który serwis może zostać przełączony w dowolnym czasie. Oprócz nowej technologii, do serwisu dodano Bazę Parków Technologicznych, dzięki czemu Portal stał się jeszcze większą, bardziej atrakcyjną bazą wiedzy w Internecie.

Adres serwisu: www.pi.gov.pl

Zobacz także

Czym jest CMS i kiedy go będę potrzebował

CMS bowiem to bardzo duże ułatwienie w prowadzeniu strony internetowej lub bloga. Teraz właściwie wszystkie średnie i duże strony wręcz nie mogą się bez tego systemu obyć.

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej