Menadżer ilustracji - zarządzanie zdjęciami

Menadżer ilustracji to narzędzie do zarządzanie zdjęciami. Pozwala katalogować, przetwarzać i edytować wybrane zdjęcia.

Informacje ogólne

Menadżer ilustracji jest moduł do zarządzania plikami graficznymi - zdjęciami, ilustracjami i grafikami.

Zarządzanie zdjęciami odbywa się podobnie jak eksploratorze MS Windows - możemy tworzyć katalogi i podkatalogi oraz nimi dowolnie zarządzać - dodawać i usuwać zdjęcia, kopiować i przenosić je między katalogami.

Pliki graficzne importowane na serwer do systemu prezentowane są w postaci miniatur.

Menadżer posiada również Edytor zdjęć, w którym możemy edytować pliki graficzne w formacie jpg, png, gif.

 
Menadżer ilustracji - zarządzanie zdjęciami
 
 

Nożliwości menadżera ilustracji

 • Tworzenie, usuwanie katalogów i podkatalogów ze zdjęciami
 • Dodawani nowych zdjęć - pojedynczych i całych serii
 • Kopiowanie i przenoszenie zdjęć między katalogami
 • Wyszukiwanie zdjęć w katalogach
 • Przetwarzanie pojedynczych zdjęć i całych katalogów - zmiana formatu zdjęcia na inny, rozmiaru, dodawanie znaku wodnego
 • Edycję wybranych zdjęć w edytorze ilustracji.
 

Dodawanie zdjęć - upload

Upload zdjęć - dodawanie zdjęć w CMS Actualizer
 

W trakcie dodawania nowych zdjęć możemy:

 • wybrać jedno lub wiele zdjęć z naszego komputera
 • przeskalować zdjęcia do wybranej rozdzielczości
 • dodać znak wodny - jeden lub kilka, w dowolnym miejscu pliku graficznego
 • wybrać metodę zapisu - dodanie nowego lub zastąpienie wybranego.
 

Dodawanie zdjęć przez FTP

Zdjęcia mogą być również dodawane masowo - upload dowolnej ilości zdjęć poprzez klienta FTP oraz przetworzenie całego katalogu ze zdjęciami z poziomu cms - system automatycznie wygeneruje miniatury o danej wielkości.
 

Przetwarzanie plików graficznych

Przetwarzanie masowe zdjęć w CMS Actualizer
 
 

W menadżerze możemy zawsze przetworzyć wybrany plik lub cały katalog np. do potrzebnego rozmiaru korzystając z funkcji przetwarzaj obrazki.

W trakcie przetwarzania możemy:

 • przeskalować wybrany obrazek
 • przetworzyć cały katalog do rozmiaru jaki jest nam potrzebny wybierając go z listy z jednoczesnym tworzeniem (generowaniem) miniatur dla wszystkich zdjęć
 • zmienić format wybranego obrazka
 • wykonać konwersje kolorów CMYK wybranego obrazka
 • skasować profile i dane exif z obrazków z całego katalogu
 • przetwarzać tylko nowe obrazki dodane do wybranego katalogu
 • generować miniatury dla wybranego katalogu
 • dodać znak wodny (jeden lub kilka) w dowolnym miejscu pliku graficznego
 • generować miniatury dla całego katalogu.
 
Przetwarzanie masowe zdjęć w CMS Actualizer
 

Edycja plików graficznych

Pliki graficzne (jpg, gif, png) importowane są zawsze w swoim oryginalnym rozmiarze, do którego możemy zawsze wrócić w trakcie edycji poprzez przywróć oryginał. Pozwala to na wielokrotną i różnoraką obróbkę tego samego pliku, który może być zapisany w różnej postaci w kilku różnych plikach.


W trybie edycji plik graficzny możemy poddać prostej edycji m.in. możemy:

 • przeskalować plik do jednej ze zdefiniowanych rozdzielczości wybierając ją z listy
 • przeskalować plik do dowolnego rozmiaru - procentowo i nieproporcjonalnie
 • dokonać transformacji obrazka zmieniając: kontrast, jasność, nasycenie, kolor
 • dokonać odbicia lustrzanego w pionie lub poziomie oraz obrót w stopniach w dowolną stronę
 • utworzyć lub usunąć powiększenie dla zdjęcia
 • przywrócić oryginał.
 
Edycja zdjęć serwisu w CMS Actualizer
 

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej