Layout Architect - dynamiczne zarządzanie układem stron

Layout architect to moduł do dynamicznego zarządzania układem stron serwisu metodą "przeciągnij i upuść" np. w portalu o wielu różnych sekcjach funkcjonalnych, napisany jako Add-On Framework.

Informacje ogólne

Layout Architect to narzędzie umożliwiające dynamiczne zarządzanie układem stron serwisu napisane jako Actualizer Add-On Framework /AOF .

Zarządzanie odbywa się w trybie front-endu serwisu (faktycznego podglądu serwisu), dzięki czemu w trybie rzeczywistym widzimy jak zmienia się układ serwisu po wprowadzeniu zmian.

Zmiany w układzie wprowadza się poprzez dodawanie i edycję istniejących sekcji oraz zmianę kolejności poszczególnych sekcji w układzie strony metodą drag and drop (przeciągnij i upuść).

Layout Architect to doskonałe narzędzie do zarządzania portalami informacyjnymi i społecznościowymi, katalogami branżowymi i innymi serwisami o budowie kolumnowej, które zawierają różne treści w różnych sekcjach.

Layout Architect umożliwia:

  • zmianę miejsca istniejących sekcji poprzez przeciąganie w inne miejsce - zmiana kolejności i kolumny z automatycznym formatowaniem treści zawartej w danej sekcji np. jeśli przeciągamy sekcję z wąskiej kolumny do szerokiej treść automatycznie dopasuje się do nowej szerokości
  • edycje każdej sekcji:
    • zmianę rodzaju wyświetlanej w niej treści
    • zmianę formatowania sekcji i treści w niej zawartej
  • dodanie nowej sekcji w dowolnej kolumnie oraz jej edycję j/w.
 
Layout Architect - dynamiczne zarządzanie układem stron
 
Layout Architect - zmiana miejsca wybranej sekcji metodą przeciągnij i upuść
 
Layout Architect - dodanie nowej sekcji w wybranej kolumnie
 
Layout Architect - edycja wybranej sekcji
 

Cookies / RODO

Używamy Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dowiedz się więcej w RODO. - więcej